닫기

로그인

닫기

한국태국학회

04.

공지사항

공지사항

>공지사항
내용보기
60 ปีความสัมพันธ์ไทย-เกาหลี จากมิตรประเทศสู่พันธมิตรร่วมประโยชน์อันแท้จริง
작성자 : 관리자|작성일 : 2018.08.22 |조회수 : 486
첨부파일 없음


สมาคมไทยคดีศึกษาขอเรียนให้ทุกท่านทราบว่าจะมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองวาระ ครบรอบ 60 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ไทย-เกาหลีอย่างเป็นทางการในเดือนตุลาคม ศกนี้ ภายใต้หัวข้อ “60 ปีความสัมพันธ์ไทย-เกาหลี จากมิตรประเทศสู่พันธมิตรร่วมประโยชน์อันแท้จริง”


ในการนี้ ขอความกรุณาผู้ที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ส่งบทคัดย่อภาษาอังกฤษภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2018 มาที่ email (koreathaistudies@gmail.com) สำหรับรายละเอียดและกำหนดการต่าง ๆ ท่านสามารถดูได้ ด้านล่างนี้และโปสเตอร์ที่แนบมาด้วย


 


หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จากทุกท่าน


 


1. การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ


(1) หัวข้อ : 60 ปีความสัมพันธ์ไทย-เกาหลี การแลกเปลี่ยนและความร่วมมือทางวิชาการในมุมมองใหม่ เพื่อ ความก้าวไกลไปพร้อมกัน


 - ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ 60 ปีความสัมพันธ์ไทย-เกาหลี ทั้งภาษาและวรรณคดี ประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม ศาสนา ค่านิยม การเมือง การทูต เศรษฐกิจ การค้า การศึกษา รวมถึงหัวข้อศึกษาที่เกี่ยวข้อง ด้านอื่น ๆ


 


(2) สถานที่ : ห้องประชุมนานาชาติ อาคารโอบาม่าฮอลล์ มหาวิทยาลัยฮันกุ๊กภาษาและกิจการต่างประเทศ วิทยาเขตโซล (อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้)


 


(3) กำหนดการและค่าลงทะเบียน :


- หมดเขตส่งบทคัดย่อภาษาอังกฤษ : วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2018


- แจ้งผลการพิจารณาบทคัดย่อ : วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2018


- หมดเขตส่งบทความฉบับสมบูรณ์ : วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2018


- นำเสนอบทความ : วันศุกร์ที่ 5 – วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2018


- ค่าลงทะเบียน : 50,000 วอน (1,500 บาท) – รวมค่าจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน ของว่าง Proceeding และของ ที่ระลึก / ชำระในวันงาน


 


2. เสวนาไทยคดีศึกษา Thailand +3 (เกาหลี, จีน, ญี่ปุ่น)


(1) หัวข้อ : ว่าด้วยไทยคดีศึกษาในศตวรรษที่ 21 – สู่มุมมองใหม่และก้าวหน้าไปอีกขั้น


(2) สถานที่ : ห้องประชุมนานาชาติ อาคารโอบาม่าฮอลล์ มหาวิทยาลัยฮันกุ๊กภาษาและกิจการต่างประเทศ วิทยาเขตโซล (อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้)


(3) วันที่ : วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2018


 


 


3. บรรยายพิเศษมองประเทศไทยในวาระเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปีความสัมพันธ์ไทย-เกาหลี


(1) หัวข้อ : “มองประเทศไทย” เฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปีความสัมพันธ์ไทย-เกาหลี


(2) สถานที่ : ศูนย์อาเซียน-เกาหลี


(3) วันที่ : 6 กันยายน – 4 ตุลาคม 2018 (ทุกวันพฤหัสบดี 5 สัปดาห์)


สัปดาห์

ที่

วันที่

ผู้บรรยาย

หัวข้อบรรยาย

1

6 ก.ย.

Prof.Yoon Jinpyo

(Sungshin University)

ย้อนมอง 60 ปีความสัมพันธ์ไทย-เกาหลี

2

13 ก.ย.

Prof.Park Eunhong

(Sungkonghoe University)

ประชาสังคมในประเทศไทย : อดีต ปัจจุบัน อนาคต

3

20 ก.ย.

Prof.Lee Yohan

(Korea University)

ลุ่มแม่น้ำโขงกับเศรษฐกิจไทย

4

27 ก.ย.

Prof.Park Kyungeun

(HUFS)

วิถีชีวิตของชาวไทย(รอยยิ้มและความสบาย ๆ)

5

10 ต.ค.

Prof.Jung Hwanseung

(HUFS)

ภาษาและวัฒนธรรมไทยและเกาหลี : ความเหมือน และความแตกต่าง

การแสดงขับร้องเพลงและรำพื้นเมืองไทย(30 นาที)


 

 

 

 

 

 

 

 

 


4. Thai Day – เทศกาลวัฒนธรรมไทย


4.1 เฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปีความสัมพันธ์ไทย-เกาหลี : การประกวดสุนทรพจน์และเรียงความภาษาไทย ระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ


- สถานที่ : ห้องประชุมนานาชาติ อาคารโอบาม่าฮอลล์ มหาวิทยาลัยฮันกุ๊กภาษาและกิจการต่างประเทศ (อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้)


- กำหนดการและรับสมัครเข้าร่วมการประกวดแต่ละประเภท(อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้) : วันจันทร์ที่ 15 กันยายน 2018


วันจัดการประกวด(อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้) : วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2018


 


4.2 เทศกาลวัฒนธรรมไทย


- สถานที่ : ศูนย์อาเซียน-เกาหลีและห้องประชุมนานาชาติ อาคารโอบาม่าฮอลล์ มหาวิทยาลัยฮันกุ๊กภาษาและ กิจการต่างประเทศ(อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้)


- กำหนดการ


การแสดงระหว่างการบรรยายพิเศษ(การแสดงพื้นเมือง) : วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2018 ณ ศูนย์อาเซียนเกาหลี


เทศกาลศิลปวัฒนธรรม(ละครเวทีภาษาไทยและการแสดงพื้นเมือง, นิทรรศการภาพถ่าย) : ศุกร์ที่ 5 – เสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2018 ณ หาวิทยาลัยฮันกุ๊กภาษาและกิจการต่างประเทศ


 


맨위로